Værd at vide

Som Addison patient bør du vide :

 

  • at din medicinindtagelse skal forøges ved svære psykiske og fysiske stresspåvirkninger (for eksempel ved udøvelse af sport, havearbejde, sygdom eller større følelsesmæssige belastninger).
  • at ved al sygdom skal man tage ekstra Hydrokortison. Ved opkastninger og diarré skal man kontakte lægen, da man ikke kan holde medicinen i sig. Den optages ikke i kroppen, og man bliver hurtigt svækket. Ved bevidsthedssvigt skal man straks ringe 112 og meddele, at der er tale om en addisonpatient.
  • at hvis du får feber, skal du fordoble din dagsdosis medicin for hver grad temperaturstigning. Det vil sige, at hvis din normaltemperatur er 37 grader – du får 30 mg Hydrokortison daglig – og du har 38 i feber, skal du i stedet tage 60 mg. Hvis du har 39 grader, skal du tage 90 mg, og så videre. Medicinen nedtrappes i samme tempo, som den blev optrappet. Kontakt lægen ved enhver tvivl.
  • at du altid skal have dit Krisekort på dig, så du kan identificere dig som addisonpatient og sikre livsreddende behandling i en akutsituation. Alle medlemmer af Addison foreningen har modtaget det krisekort, som er udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelsen og læger med hensigt på at nedsætte risikoen for fejldiagnoser i forbindelse med Addison kriser. Detaljer om krisekortet kan ses på siden Krisekort
  • at du som Addison patient godt kan have et godt liv. Det betyder i princippet, at du kan dyrke sport, rejse til udlandet, drikke spiritus, hvis du er kvinde, kan du gennemføre en graviditet, hvis du blot er opmærksom på ovenstående retningslinier.
  • at ikke alle Addison patienter er ens. Nogle kan mere end andre, og det er genetisk betinget, hvordan man har det med sin Addison. Man kan ikke kopiere andres behandling, men udveksle råd og erfaringer. Derfor er det vigtigt at have kontakt med ligesindede. Dette er Addison Foreningens vigtigste opgave, at skabe kontakt og informere om sygdommen gennem medlemsblad og via medlemsmøder.

 

Som pårørende er der også noget du kan gøre, se vores pårørende animation.

Download stresshåndteringsskema her