National Behandlingsvejledning DES

Se den nationale behandlingsvejledning (NBV) for primær- og sekundær binyrebarkinsufficiens publiceret af Dansk Endokrinologisk Selskab her