Netbutik

I foreningens Netbutik på medlemssiden kan medlemmer købe de produkter, der er udviklet til foreningens medlemmer:

Tryghedsanordning til bilen i form af et rødt bånd med det europæiske Addison symbol og lomme til krisekortet. Fastklipses på sikkerhedsselen med velcro.

Man kan også få et lille seleclip til barneautostolen, skoletasken eller til en rygsæk.

Addison Foreningens udførlige brochure LEV GODT MED ADDISON om alle aspekter af binyrebarkinsufficiens. Denne brochure/infobog udleveres til alle ved indmeldelse i foreningen, men mange ønsker ekstra eksemplarer til familie, venner, arbejdsgiver eller praktiserende læge.

Nødtasken kan indeholde SoluCortef med sprøjte og nåle til en krisesituation. I lommen på den ene side er der plads til krisekortet og på den anden side til instruktionen til selvinjektion, som kan downloades fra foreningens hjemmeside.

To krisekortet udleveres ved indmeldelse i foreningen. Men yderligere eksemplarer kan købes i Netbutikken ved behov.