Æresmedlemmer

Helga Vaarbjerg er et af de anciennitetsældste medlemmer i foreningen, da hun har været med siden starten. I 2004 trådte Helga ind i bestyrelsen, hvor hun indtil sin udtrædelse ved generalforsamlingen i 2023 har ydet en stor indsats, specielt i forbindelse med foreningens store arrangementer.
Bestyrelsen takkede på generalforsamlingen Helga for hendes mangeårige virke med et æresmedlemsskab i foreningen.

Karsten Filsø Jørgensen var i 10 år medlem af foreningens bestyrelse, indtil han ved generalforsamlingen i 2023 valgte at udtræde for at bruge mere af sin sparsomme fritid på familien. Karsten har ydet en stor indsats specielt på it-området og var hovedpersonen i etableringen og vedligeholdelsen af foreningens nye hjemmeside.
Med stor tak for sit mangeårige virke blev Karsten på generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem af foreningen

Johan Beun, manager af det hollandske AdrenalNET, har været Addison Foreningen en stor støtte igennem mange år og har hjulpet foreningen med adgang til meget nyt informationsmateriale. Med en stor tak for denne uvurderlige hjælp blev Johan Beun i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum udnævnt til æresmedlem, Honorary Member af Addison Foreningen i Danmark.

Johan Beun Hononary member
Kirsten Tolstrup

Kirsten Tolstrup gik på pension ved generalforsamlingen 2021 efter at have været foreningens meget dygtige kasserer og medlemsansvarlige siden 2000. Foreningen skylder Kirsten Tolstrup en stor tak for de mange års ihærdige indsats og blev derfor ved sin afgang udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Bjarne Rasmussen har været foreningens trofaste dirigent på foreningens generalforsamlinger i alle årene siden 1998. For disse mange års tro tjeneste blev Bjarne Rasmussen udnævnt til æresmedlem i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum.

Bjarne Rasmussen
Ellen Nielsen

Ellen Nielsen er vort anciennitetsældste medlem og er eneste tilbageværende medlem af foreningens første bestyrelse. Som tak for 25 års loyalt medlemskab blev Ellen Nielsen kåret til æresmedlem i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum.

Jørgen Hangaard, ved foreningens 20 års jubilæum udnævntes Afdelingslæge Jørgen Hangaard til livslangt æresmedlem af Addison Foreningen i Danmark.

Lis Jønsson, ved foreningens 10 års jubilæum udnævntes Lis Jønsson til livslangt æresmedlem af Addison Foreningen i Danmark.

Lis Jønsson lagde et solidt fundament for foreningen, og efterfølgende bestyrelser har prøvet at videreføre foreningen i hendes ånd, dvs. med stor seriøsitet og stort engagement. Et sådant fundament er guld værd, og det var det, foreningen ville sige Lis Jønsson tak for ved et hædersbevis, hvor hun blev udnævnt til æresmedlem af den forening hun med stor ildhu var med til at starte, og som i dag stadig lever i bedste velgående.

Lis Jønsson døde desværre af kræft den 11. juli 2017. Æret være hendes minde.