Om os

Velkommen

Addison Foreningen i Danmark er en landsdækkende patientforening, der henvender sig til alle med primært eller sekundært binyrebarkhormonsvigt.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 frivillige ulønnede medlemmer, i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

På hjemmesiden kan du læse om patientforeningens arbejde og få faktuelle oplysninger om Addison sygdommens forskellige aspekter.

Lidt om Addison Foreningen i Danmark

Foreningen blev startet den 5. marts 1995 af en lille gruppe patienter som en landsdækkende forening til støtte for alle med primært eller sekundært binyrebarkhormonsvigt, det vil sige Addison’s sygdom, binyrebarkhormonsvigt i forbindelse med hypofysesygdomme eller bortoperation af binyrer, eller Andrenogenitalt Syndrom.

Medlemsbasis

Foreningen har i dag godt 500 medlemmer fordelt over hele landet. Man kan blive medlem af foreningen uanset om man har Addison eller man ønsker at støtte foreningen f.eks. pårørende eller fagperson. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Formål

Formålet med patientforeningen er at råde og vejlede patienter med Addison’s sygdom eller binyrebarkhormonsvigt i øvrigt. Foreningen fungerer som socialt kontaktled mellem patienterne og arbejder for at styrke forskningen omkring sygdommen og udbrede viden om forskningsresultater.

Aktiviteter

Foreningen holder medlemsmøder rundt om i landet med indlæg fra speciallæger og erfaringsudveksling medlemmerne imellem.

Derudover udgiver foreningen 3 medlemsblade per år, med bl.a. råd og tips, indlæg fra læger, referater fra møderne, medlemshistorier, beretninger fra udenlandske foreninger samt nyt fra forskning etc.

Kontingent

Foreningens aktiviteter baseres hovedsagelig på kontingent fra medlemmer samt støtte fra fonde.

Årskontingentet er kr. 300,00 for ordinære medlemmer, og kr. 250,00 for støttemedlemmer.

Jo flere vi er, des større er foreningens gennemslagskraft, og jo mere kan vi gøre for dig og dine.