Sjældne-dagen

Sjældne-dagen er en international opmærksomhedsdag for sjældne sygdomme og handicap. I Danmark
markeres Sjældne-dagen ved et nationalt event i Aarhus d. 29. februar i Turbinehallen fra 12.45-17.00.
Og med workshop og reception i Handicaporganisationernes Hus d. 28. februar fra kl. 16-17.
Alle er velkomne, men man skal dog tilmelde sig.
Se alt om Sjældne-dagen på vedhæftede fra Sjældne Diagnoser, eller klik ind på
Sjældne Diagnosers hjemmeside om sjældne-dagen. Tilmelding og spørgsmål på mail@sjaeldnediagnoser.dk.

Addison Foreningen i Danmark vil gerne være med til at markere Sjældne-dagen. Men
desværre har vi et meget vigtigt bestyrelsesmøde netop de to dage, så vi håber, at et
eller flere af vores medlemmer vil træde i bestyrelsens sted og repræsentere
foreningen ved de to begivenheder i hhv. København og Aarhus som en slags ambassadør.

Henvend dig til Jette, hvis du har lyst til at blive ambassadør for foreningen, så taler vi
om, hvordan vi bedst kan arrangere det.