Informationsaften om binyrebarkinsufficiens

Til information vil Klinik for hypofysesygdomme på det nye supersygehus i Køge holde en informationsaften for alle binyrebarkinsufficiente patienter og deres familier den 23. november.

BinyrebarkinsufficiensInformationsmøde