Generalforsamling

Lørdag den 16. maj blev Addison Foreningens generalforsamling afholdt – digitalt, tvunget af omstændighederne.

Alle medlemmer havde i god tid forinden dels modtaget materiale pr. mail eller post dels kunnet downloade det fra hjemmesiden sammen med en stemmeseddel. Den digitale generalforsamling blev fulgt af 20 medlemmer og de blev guidet gennem dagsordenen af dirigent Bjarne Rasmussen. Regnskab, budget og bestyrelsesberetning blev gennemgået, Heidi Demant Helander blev indvalgt i bestyrelsen, Lisbeth Hansen blev valgt ind som suppleant og revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor. Der var ikke indkommet nogen forslag. Under Eventuelt drøftedes spørgsmål, som deltagerne havde skrevet i chatten under mødet. 31 medlemmer havde brugt deres stemmeret og returneret stemmesedlen udfyldt. Alle punkter på dagsordenen blev enstemmigt godkendt. Der vil snarest blive udsendt et udførligt referat.