GENERALFORSAMLING 2022

Årets generalforsamling er nu fastsat til den 23. april 2022 på Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV.

Vi starter med frokost, hvorefter der vil være foredrag ved prof. Marianne Andersen. Selve generalforsamlingen afholdes efter kaffepausen.

Indkaldelse med dagsorden etc. vil blive udsendt senere.