Addison patienter og vaccination mod COVID-19

Iflg. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er addisonpatienter som udgangspunkt IKKE inkluderet i gruppen af personer i særligt øget risiko, der står øverst på prioriteringslisten for vaccination mod Covid-19. Dette bliver bekræftet af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES). Vaccineprioriteringen følger de kriterier, der blev opstillet sidste år for patienter i “øget risiko” af Sundhedsstyrelsen.

DES var involveret i det arbejde og har været med til at give inputs ud fra den viden, der forelå/foreligger. Hvis man som addisonpatient har tungtvejende underliggende sygdom(me) foruden Addison (fx vanskelig diabetes, svær overvægt, immundefekt), kan man tale med sin læge om det.

Der udarbejdes løbende materiale til praktiserende læger og sygehuslæger, med henblik på at klæde dem bedre på til at rådgive specifikke patientgrupper. 

Sundhedsstyrelsen har udsendt et brev til regionerne om prioritering af vaccination, som giver en meget dybdegående information. 

Der er rigtig mange patientgrupper, som føler sig overset eller forbigået og mener, de burde komme først i køen, så det er vanskeligt at prioritere. Se hertil artikel i Kristeligt Dagblad

Ud fra det foreliggende materiale og de udstukne retningslinjer er det bedste råd lige nu at blive ved at agere som hidtil:

  • isolere sig mest muligt, holde afstand, holde god hygiejne og fremfor alt prøve at holde modet oppe et lille stykke tid endnu.
  • MEN HOLD ØJE MED E-BOKSEN.

Pas på jer selv og hinanden!

Bedste hilsner

Bestyrelsen