Foreningen afholder to medlemsmøder om året, et i Jylland og et i København (Valby). De ligger typisk i efteråret.

Medlemmer af foreningen opfordres til selv at oprette selvhjælpsgrupper. Der ydes et tilskud på 25,- kr. pr. deltagende medlem pr. arrangement.